Όροι Χρήσης 1. Εμβέλεια Εφαρμογής και Προϋποθέσεις για τη Δωρεάν Χρήση του Παιχνιδιού
  1. Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (από εδώ και στο εξής αναφερόμενοι ως "ΓΟΠ") ρυθμίζουν τη δωρεάν χρήση του παιχνιδιού, των περιεχομένων του, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε ιστοσελίδας, εφαρμογής, λειτουργιών και άλλων υλικών, καθώς επίσης και των συσχετιζόμενων επιπρόσθετων υπηρεσιών, που προσφέρονται από την Playata GmbH.

  2. Η χρήση των υπηρεσιών, οποιασδήποτε διαδικτυακής παρουσίας, λειτουργιών, περιεχομένων ή εφαρμογών και των συσχετιζόμενων επιπρόσθετων υπηρεσιών είναι κατά βάση δωρεάν. Ωστόσο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων περιεχομένων παιχνιδιού από τρίτα συμβαλλόμενα μέρη επί πληρωμής, αν χρειαστεί. Η απόκτηση τέτοιου είδους περιεχομένων υπόκειται σε ειδικούς όρους υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

  3. Επισημαίνεται ρητά ότι αντιφατικοί όροι του χρήστη δεν αναγνωρίζονται. Η πρόσβαση στις προσφορές υπηρεσιών σάς παρέχεται μόνο αν συμφωνήσετε μ' αυτούς τους ΓΟΠ. Μπορείτε να δείτε αυτούς τους ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα www.herozerogame.comστην περιοχή ΓΟΠ ή να τους εκτυπώσετε και/ή να τους αποθηκεύσετε για τα αρχεία σας.

  4. www.herozerogame.com, οι υπηρεσίες, λειτουργίες, περιεχόμενα και εφαρμογές παρέχονται από την:


   Playata GmbH
   Γενικός Διευθυντής: Mathias Fabian
   Vordere Sterngasse 4-6; 90402 Νυρεμβέργη
   Εμπορικό Μητρώο: Τοπικό Δικαστήριο Νυρεμβέργης, HRB 30815


   (από εδώ και στο εξής αναφερόμενη ως “Διαχειριστής” ή “Playata GmbH”)
   Πληροφορίες σχετικά με την Playata GmbH βρίσκονται εδώ Νομική σημείωση.


   Η παγκόσμια εμπορική προώθηση του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής εικονικού νομίσματος παιχνιδιού επί πληρωμή και/ή άλλων περιεχομένων παιχνιδιού επί πληρωμή εναπόκειται στην:


   European Games Group AG
   Διοικητικό Συμβούλιο: Johannes Sevket Gözalan
   Wiener Platz 7
   D-81667 Μόναχο
   Εμπορικό Μητρώο: Τοπικό Δικαστήριο Μονάχου, HRB 187516


   Διευκρίνηση: Η European Games Group ούτε αποκτά οποιαδήποτε δικαιώματα, ούτε αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις από αυτούς τους ΓΟΠ. Ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εσάς και τη European Games Group θα τεθεί σε ισχύ μόνο στην περίπτωση και στο βαθμό που αποκτήσετε εικονικό νόμισμα ή άλλα περιεχόμενα παιχνιδιού από την European Games Group AG. Μία απόκτηση αυτού του είδους θα υπόκειται αποκλειστικά στους ειδικούς όρους της European Games Group, που μπορείτε να δείτε εδώ. Αυτοί οι ΓΟΠ δεν αποσκοπούν στη ρύθμιση απόκτησης εικονικού νομίσματους ή άλλων περιεχομένων παιχνιδιού επί πληρωμή. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ αυτών των ΓΟΠ και των ειδικών όρων της European Games Group AG, θα υπερισχύσουν οι τελευταίοι.

  5. Συμφωνώντας μ' αυτούς τους ΓΟΠ αναγνωρίζετε την έκδοση αυτών των ΓΟΠ που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή της αποδοχής.

  6. Αυτοί οι ΓΟΠ αντικαθιστούν πλήρως παλαιότερες εκδόσεις των ΓΟΠ για το Hero Zero.

  7. Τα περιεχόμενα του παιχνιδιού και άλλες προσφορές υπηρεσιών της PLAYATA αναπτύσσονται, ενημερώνονται και προσαρμόζονται συνεχώς. Γι' αυτό τον λόγο συνιστούμε τον χρήστη να έχει πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των προσφορών υπηρεσιών, ώστε να είναι εγγυημένη η σωστή χρήση των υπηρεσιών και περιεχομένων.

  8. Η σύνδεση του χρήστη με το Διαδίκτυο καθαυτή, όπως και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το σύστημα του χρήστη, ειδικότερα το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιείται, δεν αποτελούν μέρος των υπηρεσιών της PLAYATA και επομένως δεν σχηματίζουν ακέραιο τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης. Οι χρήστες έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να διασφαλίσουν την καταλληλότητα, ενημερότητα και ασφάλεια του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιούν.

  9. Η χρήση των προσφορών υπηρεσιών στη βασική τους έκδοση είναι δωρεάν. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε χρήστες μόνο επί πληρωμή (δες άρθρο 5 αυτών των ΓΟΠ).

  10. Η PLAYATA θα παράσχει δυνατότητες επικοινωνίας στον χρήστη για προσωπικά περιεχόμενα και συνεισφορές. Ειδικότερα αυτό περιλαμβάνει επίσημα φόρουμ στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η PLAYATA, τα οποία ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της πραγματικής διαθεσιμότητας. Έτσι, η PLAYATA θα παράσχει τις τεχνικές δυνατότητες αποκλειστικά για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο δεν υπάρχει αξίωση διάθεσης τέτοιου είδους δυνατοτήτων επικοινωνίας.


   Ο διαχειριστής δεν έχει τη δυνατότητα να ασκεί άμεσο έλεγχο σε όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν υποβληθεί. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη μόνιμη επίβλεψη σε απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο όλων των περιεχομένων που υποβάλλονται από τους χρήστες και τα μέλη. Για αυτόν τον λόγο, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τα περιεχόμενα, την ακρίβεια ή τη μορφή μεμονωμένων συνεισφορών που έχουν υποβληθεί. Ως συγγραφέας, κάθε χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τη δική του ή της δημοσίευση. Η δημοσίευση παράνομων, προσβλητικών και/ή εγκληματικών συνεισφορών απαγορεύεται ρητά. Κάθε χρήστης θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί ανά πάσα στιγμή με τις τρέχουσες νομικές διατάξεις, για παράδειγμα με το Ποινικό Δίκαιο, με τους νόμους που αφορούν την προστασία ανηλίκων, νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και καταχωρημένων εμπορικών σημάτων και τους νόμους που διέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η δημοσίευση εμπορικών διαφημίσεων στις συνεισφορές, ανεξάρτητα της μορφής τους, για παράδειγμα ως κείμενο, σύνδεσμο ή αναδυόμενα διαφημιστικά πλαίσια, απαγορεύεται. Η PLAYATA διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει καταχωρήσεις και να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση συγγραφής μεμονωμένων χρηστών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή εντελώς.


   Επιπλέον, θα εφαρμόζονται οι κανόνες του παιχνιδιού που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 7 και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τα δικαιωμάτων τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με άρθρο 9 αυτών των Όρων Χρήσης.

 2. Σύναψη Σύμβασης και Συμβασιακών Περιεχομένων
  1. Με την εγγραφή στις προσφορές υπηρεσιών και/ή τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης συμφωνεί απόλυτα με αυτούς τους ΓΟΠ και όλους τους υπόλοιπους κανόνες λειτουργίας. Αν απαιτείται κάποια διεύθυνση e-mail για εγγραφή, πρέπει να είναι βέβαιο ότι αυτή η διεύθυνση e-mail ανήκει στον χρήστη προσωπικά, και όσο χρησιμοποιεί το παιχνίδι, θα πρέπει να είναι δυνατή η τακτική επαφή μαζί του ή μαζί της μέσω αυτής της διεύθυνσης e-mail, σε περίπτωση που η PLAYATA GmbH χρειαστεί να επικοινωνήσει. Ως εκ τούτου, η χρήση προσωρινών διευθύνσεων e-mail (ονομαζόμενα e-mail μίας χρήσης) απαγορεύεται ρητά. Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

  2. Στην περίπτωση που η εγγραφή αποτελεί μέρος της διαδικασίας πρόσβασης στις προσφορές υπηρεσιών, ο χρήστης μπορεί να διαλέξει κατά τη διαδικασία εγγραφής ένα επιτρεπτό όνομα παίχτη (ψευδώνυμο). Το όνομα παιχνιδιού δεν επιτρέπεται να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή τα χρηστά ήθη. Δεν υπάρχει αξίωση παραχώρησης ενός συγκεκριμένου ονόματος χρήστη. Ανεπίτρεπτα ονόματα χρήστη είναι ιδιαίτερα διευθύνσεις e-mail και διαδικτυακές καθώς και λέξεις που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις (...).

  3. Η παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης του παιχνιδιού μας δεν αντιπροσωπεύει μία δεσμευτική προσφορά. Μόνο με την ολοκλήρωση της φόρμας εγγραφής (στην περίπτωση που η εγγραφή αποτελεί μέρος της διαδικασίας πρόσβασης στις προσφορές υπηρεσιών) ή με την εγκατάσταση προσφορών υπηρεσιών ο χρήστης παρέχει μία δεσμευτική προσφορά σύμφωνα με το μέρος 145 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) για τη σύναψη της συμφωνίας. Για να το κάνει αυτό, όλα τα πεδία δεδομένων της φόρμας εγγραφής που είναι υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 αυτών των ΓΟΠ και στη συνέχεια να επιβεβαιωθούν κάνοντας κλικ στο κουμπί ΟΚ. Μόλις λάβουμε την προσφορά σας, θα σταλεί αυτόματα ένα e-mail στη διεύθυνση που δηλώσατε στη φόρμα εγγραφής. Αυτό το αυτόματο e-mail επιβεβαιώνει ότι αποδεχτήκαμε την προσφορά σας. Δεν τίθεται κάποια σύμβαση με την PLAYTA σε ισχύ μέχρι να λάβουμε τη δήλωσή σας αποδοχής αυτού του e-mail επιβεβαίωσης.

  4. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει την εγγραφή, ενεργοποίηση και/ή συμμετοχή στο παιχνίδι. Η PLAYATA θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μία επιβεβαίωση και αποδοχή της εγγραφής χωρίς να δώσει λόγους.

 3. Υποχρεώσεις του Χρήστη
  1. Με την εγγραφή στις προσφορές υπηρεσιών και τη χρήση τους, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στη νόμιμη ηλικία. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι ανήλικος επιβεβαιώνει ότι πληροί τα κριτήρια περιορισμών ηλικίας, όταν αποστείλει την αίτηση εγγραφής στις προσφορές υπηρεσιών ή όταν τις χρησιμοποιεί. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά και απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα ή μέσω τρίτων.

  2. Σε περίπτωση εγγραφής για χρήση των υπηρεσιών προσφορών, ο χρήστης υποχρεώνεται να συμμετάσχει μόνο με έναν λογαριασμό ανά κόσμο (διακομιστή). Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης που έχει ήδη κάνει εγγραφή δεν μπορεί να ανοίξει έναν καινούριο λογαριασμό στον ίδιο κόσμο παιχνιδιού (διακομιστή), εκτός και αν ο προηγούμενος λογαριασμός του έχει διαγραφεί. Η δημιουργία και συντήρηση πολλαπλών λογαριασμών στον ένα και τον ίδιο κόσμο (πολλαπλοί λογαριασμοί) απαγορεύεται. Τέτοιου είδους πολλαπλοί λογαριασμοί μπορούν να αποκλειστούν και να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σύμφωνα με την κρίση της PLAYATA.

  3. Με την εγγραφή στις προσφορές υπηρεσιών ή τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του ή της αποκλειστικά για ιδιωτικούς λόγους, με την πρόθεση να χρησιμοποιήσει τις προσφορές υπηρεσιών. Η εμπορική χρήση οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται ρητά. Αυτή η απαγόρευση επίσης περιλαμβάνει τη διανομή διαφημίσεων και άλλων εμπορικών προσφορών.

  4. Ο λογαριασμός είναι προσωπικός και δεν μεταφέρεται σε καμία περίπτωση. Ως εκ τούτου ο χρήστης υποχρεώνεται να μην μεταφέρει τον λογαριασμό του ή της σε τρίτα πρόσωπα, ούτε επί πληρωμή ούτε ως δωρεά.

  5. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα στοιχεία σύνδεσής τους και ιδιαίτερα τους κωδικούς του εντελώς ασφαλή και να τα προστατεύει από πρόσβαση από τρίτους. Ως στοιχεία σύνδεσης ή/και κωδικούς εννοούμε όλες τις ακολουθίες γραμμάτων και/ή χαρακτήρων και/ή αριθμών που χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιηθεί ο χρήστης, ώστε να αποκλείσει την πρόσβαση από αθέμιτα τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός δεν επιτρέπεται να είναι ίδιος με το όνομα παιχνιδιού και πρέπει να περιέχει έναν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών.

  6. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πρόσβασης κάποιου άλλου παίχτη.

  7. Ο χρήστης υποχρεώνεται να έρθει σε άμεση επαφή με τον διαχειριστή, εφόσον υπάρχει υποψία ότι τρίτα πρόσωπα έχουν αποκτήσει ή θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα στοιχεία σύνδεσης χωρίς έγκριση. Αν υπάρχει υποψία κατάχρησης ή απειλή κατάχρησης από τρίτους, η PLAYATA έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά τους συσχετιζόμενους λογαριασμούς, μέχρι οι υποψίες να διαλευκανθούν.

  8. Απαγορεύονται επεμβάσεις χειραγώγησης στις προσφορές υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα τη χρήση λογισμικού και μηχανισμών που διαταράσσουν τη λειτουργία των προσφορών υπηρεσιών ή δημιουργούν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα του χρήστη έναντι σε άλλους παίχτες. Η δημιουργία και/ή η χρήση προγραμμάτων hacking, mods, κλεψιών, bots, εργαλείων συγκέντρωσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων πρόσθετων εφαρμογών του προγράμματος περιήγησης απαγορεύεται.

  9. Ο χρήστης υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτών των ΓΟΠ.

 4. Καθήκοντα της PLAYATA
  1. Η PLAYATA θα επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα, που έχει γίνει δεκτός, τη δωρεάν χρήση των προσφορών υπηρεσιών.

  2. Η PLAYATA θα εγγυάται προσβασιμότητα στα περιεχόμενα του παιχνιδιού τουλάχιστον 90% κατά μέσο ετήσιο όρο. Αυτό αναφέρεται στην ανάκτηση των περιεχομένων του παιχνιδιού από τον διακομιστή της PLAYATA. Η PLAYATA δεν δίνει κάποια εγγύηση όσον αφορά σφάλματα σύνδεσης από πάροχους Υπηρεσιών Διαδικτύου. Παρομοίως, η PLAYATA δεν δίνει εγγύηση στην περίπτωση διακοπών ή παρεμβολών που απαιτούνται για εργασίες συντήρησης.

  3. Η PLAYATA είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει το ρίσκο απώλειας δεδομένων μέσω εύλογων μέτρων αντιγραφής δεδομένων (αντιγράφων). Δυστυχώς, σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, είναι αδύνατο να αναπαραχθούν ολοκληρωμένες ενέργειες παιχνιδιού, οι οποίες έγιναν ύστερα από τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Η PLAYATA αναλαμβάνει να αποζημιώσει χρήστες που έχουν επηρεαστεί από σχετικές περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας μέτρα που σχετίζονται με το παιχνίδι. Ωστόσο οι χρήστες δεν μπορούν να αξιώσουν τέτοιες ενέργειες γενναιοδωρίας.

 5. Λειτουργίες, Πληρωμές
  1. Η δημιουργία λογαριασμού (εφόσον είναι δυνατή) και η χρήση της βασικής έκδοσης των προσφορών υπηρεσιών είναι δωρεάν. Αντικείμενα και εικονικό νόμισμα παιχνιδιού (το οποίο αναφέρεται ως "νόμισμα εντός παιχνιδιού" όπως προς στιγμήν ντόνατ, αστέρια, διαμάντια, πίστωση κλπ.) μπορεί να συλλεχθεί και/ή να κερδηθεί δωρεάν μέσα στο παιχνίδι. Το εικονικό νόμισμα παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιηθούν οι επονομαζόμενες λειτουργίες στο παιχνίδι, δηλαδή μεμονωμένες υπηρεσίες, που προστίθενται στη βασική έκδοση (από εδώ και στο εξής αναφερόμενες ως "Λειτουργίες"). Η ακριβής περιγραφή και ο τρόπος χρήσης των αντίστοιχων λειτουργιών προβάλλονται λεπτομερώς μέσα στο παιχνίδι και/ή την ιστοσελίδα της εφαρμογής. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης νομίσματος παιχνιδιού και συγκεκριμένων αντικειμένων από τη European Games Group AG επί πληρωμή (όμως, για διευκρίνιση, όχι από την PLAYATA).

  2. Δεν υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του χρήστη να αποκτήσει εικονικό νόμισμα παιχνιδιού και λειτουργίες επί πληρωμή.

  3. Η PLAYATA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει τη φύση, ποσότητα και περιεχόμενα των λειτουργιών και/ή το δικαίωμα να τα προσφέρει στη βασική έκδοση.

  4. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει επί πληρωμή ειδικά αντικείμενα και εικονικό νόμισμα παιχνιδιού (το οποίο αναφέρεται ως "νόμισμα εντός παιχνιδιού" όπως ντόνατ, αστέρια, διαμάντια, πίστωση κλπ.) κάθε φορά αποκλειστικά από τη European Games Group ως συμβαλλόμενο μέρος. Η πληρωμή για το εικονικό νόμισμα παιχνιδιού και ο τρόπος πληρωμής προβάλλονται λεπτομερώς μέσα στο παιχνίδι και/ή την ιστοσελίδα της εφαρμογής. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, οι αναγραφόμενες τιμές θα είναι τελικές τιμές συμπεριλαμβανόμενου φόρου και πίστωσης και/ή προμήθειας (οι οποίες υπόκεινται σε τροποποιήσεις και παρεκκλίσεις της εκάστοτε χώρας). Η απόκτηση θα υπόκειται στους ειδικούς όρους της European Games Group. Σε περίπτωση αντιφάσεων ανάμεσα σ' αυτό το άρθρο 5 και τους ειδικούς όρους της European Games Group, θα υπερισχύσουν οι τελευταίοι.

  5. Η European Games Group μπορεί να αξιώσει την προκαταβολή της πληρωμής για την απόκτηση εικονικού νομίσματος παιχνιδιού. Οι πληρωμές για την απόκτηση του εικονικού νομίσματος παιχνιδιού θα οφείλονται άμεσα κατά τη σύναψη του συμβολαίου με τη European Games Group AG, δηλαδή με την επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη της απόκτησης εικονικού νομίσματος παιχνιδιού (το οποίο αναφέρεται ως "νόμισμα εντός παιχνιδιού" όπως προς στιγμήν ντόνατ, αστέρια, διαμάντια, πίστωση κλπ.).

  6. Οι αντίστοιχοι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμών (π.χ. PayPal, πιστωτική κάρτα, Premium SMS) απορρέουν από τους Ειδικούς Συμβατικούς Όρους της European Games Group. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει τη διάθεση ή διατήρηση εκ μέρους της European Games Group AG συγκεκριμένων συστημάτων πληρωμών. Οι πληρωμές συλλέγονται ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.

  7. Έπειτα από αίτημα της European Games Group AG, η PLAYATA θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά τον λογαριασμό του σχετιζόμενου χρήστη, όσο αυτός ή αυτή βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη European Games Group AG σχετικά με πληρωμές για αντικείμενα ή εικονικό νόμισμα παιχνιδιού που έχει αποκτήσει. Η υποχρέωση του χρήστη να πληρώσει το συμφωνημένο αντίτιμο παραμένει άθικτη.

  8. Έπειτα από αίτημα της European Games Group AG, η PLAYATA θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά τον λογαριασμό του σχετιζόμενου χρήστη, όσο αυτός ή αυτή βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη European Games Group AG σχετικά με πληρωμές για αντικείμενα ή εικονικό νόμισμα παιχνιδιού που έχει αποκτήσει. Η υποχρέωση του χρήστη να πληρώσει το συμφωνημένο αντίτιμο παραμένει άθικτη.


   Η European Games Group AG δεν θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει εικονικό νόμισμα παιχνιδιού αν ο χρήστης τερματίσει το συμβόλαιο χρήσης.

 6. Δεν Υπάρχει Δικαίωμα Ανάκλησης
  1. Εφόσον η χρήση του παιχνιδιού είναι δωρεάν για τον παίχτη, δεν υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης. Ο τερματισμός της συμφωνίας θα ρυθμίζεται από τα άρθρα 10 και 11 αυτών των ΓΟΠ. Οι Ειδικοί Όροι της European Games Group AG και οι οδηγίες ανάκλησής τους θα εφαρμόζονται στην απόκτηση εικονικού νομίσματος από τη European Games Group AG.

 7. Κανόνες του Παιχνιδιού
  1. Όλες οι δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρονται μέσω των ιστοσελίδων και προσφορών υπηρεσιών έχουν σκοπό ο χρήστης να παίξει το παιχνίδι και να διασκεδάσει. Η κατάχρηση για προσωπικούς λόγους (όπως για παράδειγμα διαφήμιση, πολιτική ή θρησκευτική έκφραση γνώμης) απαγορεύεται.

  2. Για όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες επικοινωνίας στις διάφορες προσφορές υπηρεσιών που παρέχει η PLAYATA, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η PLAYATA δεν ανέχεται νέα, δημοσιεύσεις ή άλλα περιεχόμενα που περιλαμβάνουν τα εξής:

   • βρισιές, χυδαίες ή αισχρές δηλώσεις ή σεξουαλικά περιεχόμενα, άσχετα αν διατυπώνονται ρητά ή υπονοούνται,

   • θρησκευτικές, πολιτικές ή κοινωνικοπολιτικές δηλώσεις,

   • προσβλητικά, δυσφημιστικά, συκοφαντικά, απειλητικά ή με άλλο τρόπο ενοχλητικά υπονοούμενα, σχόλια και/ή εικόνες,

   • ονόματα για χαρακτήρες παιχνιδιού ή λογαριασμούς χρηστών που θεωρούνται ακατάλληλα σύμφωνα με αυτούς τους ΓΟΠ. Σε αυτήν την περίπτωση, η PLAYATA έχει το δικαίωμα να διαγράφει τέτοια ακατάλληλα ονόματα, ή να αλλάξει το όνομα ως πιο ήπιο μέτρο, εκτός των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2,

   • υλικά τρίτων, που προστατεύονται από τον νόμο περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς ρητή, γραπτή συγκατάθεση,

   • να ζητούν κωδικούς και προσωπικές πληροφορίες άλλων παιχτών (π.χ. επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης κλπ.),

   • συνδέσμους σε εμπορικές ιστοσελίδες τρίτων,

   • διαφημίσεις που περιέχουν διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλα τυχερά παιχνίδια,

   • προγράμματα για κλεψιές ή hacks ή πληροφορίες και συνδέσμους σε τέτοια προγράμματα ή ιστοσελίδες που ισχυρίζονται ότι κατέχουν τέτοια προγράμματα που κάνουν κατάχρηση κωδικών χρηστών, ή

   • άλλες πληροφορίες οι οποίες, κατά την κρίση της PLAYATA, θεωρούνται ακατάλληλες για την ηλικία των χρηστών ή για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

  3. Οι χρήστες που δημοσιεύουν περιεχόμενα θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι τα συγκεκριμένα περιεχόμενα δεν παραβιάζουν δικαιώματα, ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Επομένως οι χρήστες θα είναι οι ίδιοι και άμεσα υπεύθυνοι για όλες τις αξιώσεις τρίτων. Αν η PLAYATA θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοιου είδους περιεχόμενα, που έχουν δημοσιευθεί από έναν χρήστη, ο χρήστης θα απαλλάξει την PLAYATA από όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από τέτοια περιεχόμενα, στον βαθμό που θα θεωρηθεί υπεύθυνος για μία τέτοιου είδους παραβίαση.

  4. Απαγορεύεται να διακόπτετε σκόπιμα τον διάλογο μεταξύ διαφόρων χρηστών, για παράδειγμα διακόπτοντας κατ' εξακολούθηση τη συζήτηση άλλων μελών, ενοχλώντας τους ή δημιουργώντας εχθρικές εικόνες ή εχθρότητες. Τα μηνύματα που δημοσιεύει ένας χρήστης στο παιχνίδι δεν είναι ιδιωτικά αλλά δημόσια. Ως εκ τούτου, οι χρήστες παρακαλούνται να μην ανταλλάσσουν πληροφορίες όπως διευθύνσεις e-mail, διευθύνσεις κατοικίας, επώνυμο, τηλεφωνικούς αριθμούς, εικόνες, όνομα άμεσης συνομιλίας, κλπ. Η PLAYATA συνιστά να μην αποκαλύπτετε τέτοια προσωπικά στοιχεία για λόγους αυτοπροστασίας. Αν υπάρχει υποψία ότι συγκεκριμένοι χρήστες προσπαθούν να αποκτήσουν τα προαναφερθέντα προσωπικά στοιχεία από άλλους χρήστες, η PLAYATA πρέπει να ενημερωθεί στη διεύθυνση e-mail support@herozerogame.com

  5. Η PLAYATA επισημαίνει ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει πλήρη έλεγχο στα περιεχόμενα που δημοσιεύουν οι χρήστες. Ωστόσο πραγματοποιούνται τυχαίοι έλεγχοι και επιπλέον οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν παραβίαση από άλλους. Στην τελευταία περίπτωση, η PLAYATA θα κάνει έλεγχο το συντομότερο δυνατό και θα τροποποιήσει ή θα διαγράψει τα περιεχόμενα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

  6. Δεν υπάρχει αξίωση διάθεσης τέτοιου είδους δυνατοτήτων επικοινωνίας.

  7. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται σφάλματα στον προγραμματισμό (τα λεγόμενα bugs), για προσωπικό του πλεονέκτημα. Αν ο χρήστης αντιληφθεί κάποιο σφάλμα, θα πρέπει να το αναφέρει στέλνοντας ένα e-mail στο support@herozerogame.com

  8. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέτρο που προκαλεί υπερβολική κυκλοφορία δεδομένων (traffic) ή επηρεάζει την πρόοδο στο παιχνίδι. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η χρήση ημι-αυτοματοποιημένων προγραμμάτων (script), τα οποία πραγματοποιούν ερωτήματα στη βάση δεδομένων ή θέτουν μηχανισμούς του παιχνιδιού σε λειτουργία. Αντιστοίχως, οποιουδήποτε είδους χειραγώγηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή επίσης απαγορεύεται.

 8. Εικονικό Δικαίωμα Απαράβατου Ιδιοκτησίας
  1. Όλες οι προσφορές υπηρεσιών και/ή εφαρμογές που αναφέρονται εδώ υπόκεινται στο εικονικό δικαίωμα απαράβατου ιδιοκτησίας της PLAYATA. Το εικονικό δικαίωμα απαράβατου ιδιοκτησίας σημαίνει το δικαίωμα του διαχειριστή μίας ιστοσελίδας και/ή μίας υπηρεσίας να επαληθεύσει αν η συμπεριφορά των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας και/ή υπηρεσίας συμμορφώνεται με τους ΓΟΠ, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης. Η PLAYATA διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει απεριόριστη χρήση αυτού του εικονικού δικαιώματος απαράβατου της ιδιοκτησίας σε περίπτωση που χρειαστεί.

  2. Αν ένας χρήστης παραβιάσει τις υποχρεώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του σύμφωνα με αυτούς τους ΓΟΠ, ειδικά τους κανόνες συμπεριφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 7, η PLAYATA θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ή να διαγράψει τα αντίστοιχα περιεχόμενα, χρήστες και/ή χαρακτήρες παιχνιδιού και, στα πλαίσια της αναλογίας, να αποκλείσει μόνιμα τον χρήστη από την περαιτέρω χρήση των Υπηρεσιών και/ή να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη του, για την προστασία από τους άλλους χρήστες. Σ' αυτήν την περίπτωση ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί για μία πληρωμή που έχει ήδη κάνει. Παρομοίως ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. Σε λογικά πλαίσια, η PLAYATA θα πληροφορήσει τον χρήστη με σκοπό την επεξήγηση ή διόρθωση της παραβίασης, πριν επιβάλλει τα προαναφερθέντα μέτρα. Για παράδειγμα η πληροφόρηση δεν είναι λογική αν θα μπορούσε να προκληθεί ζημία για την PLAYATA, την European Games Group AG ή τρίτους ως αποτέλεσμα κάποιας παραβίασης από μέρους του χρήστη. Με τον αποκλεισμό ενός χρήστη, ο χρήστης αυτός δεν επιτρέπεται να αποκτήσει πρόσβαση στο παιχνίδι με έναν άλλο χαρακτήρα παιχνιδιού.

 9. Πνευματικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  1. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα χρήσης ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις προσφορές υπηρεσιών ανήκουν στην PLAYATA ή προστατεύονται για λογαριασμό τρίτων. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα που του διατίθενται στα πλαίσια της συμμετοχής του στις προσφορές υπηρεσιών. Χωρίς να έχει προηγηθεί ρητή, γραπτή συγκατάθεση της PLAYATA, κανένας χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει, επεξεργαστεί, μεταγλωττίσει αντίστροφα τον πηγαίο κώδικα ή αντιστρέψει επίπεδα κατασκευής του κώδικα και/ή να διανείμει περιεχόμενα του παιχνιδιού όπως κείμενα, γραφικά, χαρακτήρες, λογότυπα, μουσικά κομμάτια, ήχους, ακολουθίες ήχων, βίντεο, προγράμματα, κώδικες λογισμικού ή άλλες πληροφορίες εκτός της χρήσης των προσφορών υπηρεσιών της PLAYATA. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει έναν σύνδεσμο στις Διαδικτυακές ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η PLAYATA, στον βαθμό που χρησιμεύει ως παραπομπή. Ωστόσο η PLAYATA διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτήν την άδεια. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση ή αντιπροσώπευση των Διαδικτυακών ιστοσελίδων που διαχειρίζεται η PLAYATA ή των περιεχομένων τους σε επιμέρους παράθυρο (frame) μέσω υπερσυνδέσμου. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση συνδέσμων inline ή frame θα θεωρείται παράνομη χρήση.

  2. Το ίδιο ισχύει για δικαιώματα ονομάτων ή άλλα δικαιώματα επωνυμιών. Οποιαδήποτε χρήση εκτός των προσφορών υπηρεσιών, ειδικά σε εμπορικές συναλλαγές, θα απαγορεύεται χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση. Αυτό αφορά ειδικά εμπορεύματα βασισμένα σε περιεχόμενα του παιχνιδιού.

  3. Η PLAYATA επισημαίνει ρητά τα εξής: Aν ο χρήστης προσφέρει τον λογαριασμό του ή μέρη του προς πώληση στο Διαδίκτυο, αυτό προκαλεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και, ενδεχομένως, θα εκδικαστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί σήμανσης με έξοδα του χρήστη, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων σύμφωνα μ' αυτούς τους Όρους Χρήσης.

 10. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης και Καταγγελία
  1. Κάνοντας εγκατάσταση, εγγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της προσφοράς υπηρεσιών, μία σύμβαση χρήσης συνάπτεται μεταξύ της PLAYATA και του χρήστη για ακαθόριστο χρόνο. Ο χρήστης μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αναφορά λόγων, διαγράφοντας την εφαρμογή, διαγράφοντας τον λογαριασμό του ή μέσω e-mail στη διεύθυνση support@herozerogame.com. Ως αποτέλεσμα του τερματισμού, όλες οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στον λογαριασμό του χρήστη, οι οποίες έχουν αποθηκευτεί και σχετίζονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, θα διαγραφούν. Αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση e-mail του χρήστη.

  2. Η PLAYATA μπορεί να τερματίσει τη συμβατική σχέση ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναφορά λόγων, με 2 βδομάδες προθεσμία.

  3. Το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή καταγγελίας της συμφωνίας για σημαντικό λόγο δεν θίγεται. Η PLAYATA ειδικά διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει απεριόριστα το δικαίωμα καταγγελίας ανά πάσα στιγμή για σημαντικό λόγο, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 αυτών των ΓΟΠ.

  4. Η ειδοποίηση τερματισμού από πλευράς της PLAYATA πρέπει να δοθεί γραπτά ή σε μορφή κειμένου (αρκεί να σταλεί μέσω e-mail ή μέσω του συστήματος μηνυμάτων).

 11. Κυρώσεις και Τερματισμός χωρίς Ειδοποίηση/Αποκλεισμός από το Παιχνίδι
  1. Η PLAYATA μπορεί να ειδοποιήσει τον χρήστη για τερματισμό με άμεση επίδραση και να τον αποκλείσει από τις Υπηρεσίες ειδικά αν,

   • σε αντίθεση με το Άρθρο 3 Παράγραφος 2, Άρθρο 3 Παράγραφος 4, και Άρθρο 3 Παράγραφος 5, αυτός ή αυτή δηλώνει πολλαπλούς λογαριασμούς ή μεταφέρει τον λογαριασμό του ή της σε τρίτους,

   • σε αντίθεση με το Άρθρο 3 Παράγραφος 4, αυτός ή αυτή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του για εμπορικούς σκοπούς ή διαφημίσεις,

   • σε αντίθεση με το Άρθρο 3 Παράγραφος 8., αυτός ή αυτή κάνει κατάχρηση των στοιχείων πρόσβασης άλλων χρηστών,

   • σε αντίθεση με το Άρθρο 3 Παράγραφος 11 και Άρθρο 3 Παράγραφος 12, αυτός ή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανωνυμοποίησης για τη χρήση του παιχνιδιού η εκτελεί παρεμβολές χειραγώγησης μέσω λογισμικού και μηχανισμών,

   • αυτός ή αυτή παραβιάζει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, που περιέχονται στο άρθρο 7 και παρά τις προειδοποιήσεις δεν διακόπτει την παραβίαση. Σε περίπτωση σημαντικών παραβιάσεων, μία προειδοποίηση δεν είναι απαραίτητη εφόσον η PLAYATA δεν μπορεί να περιμένει συμμόρφωση με τη συμφωνία,

   • αυτός ή αυτή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, που περιγράφονται στο άρθρο 9.

  2. Σε λιγότερο σημαντικές περιπτώσεις, όπου η αντίστοιχη εκτίμηση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της PLAYATA, αντί αποκλεισμού από τις υπηρεσίες, μπορεί να επιβληθεί μία κύρωση εντός του παιχνιδιού, π.χ. μία υποβάθμιση. Ο χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει την υποβολή μόνο μίας κύρωσης αντί για αποκλεισμό του ή της από το παιχνίδι.

 12. Περιορισμός Ευθύνης και Απαλλαγή από Ευθύνη από τον Χρήστη
  1. Η PLAYATA παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών, και έτσι θα ευθύνεται μόνο για σκόπιμη πρόθεση και βαριά αμέλεια σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

  2. Η PLAYATA δεν φέρει ευθύνη για αθέμιτη πρόσβαση, γνώση, διανομή ή κατάχρηση προσωπικών στοιχείων, τα οποία έχουν ανταλλαχθεί από τρίτους μέσω των προσφορών υπηρεσιών (π.χ. λόγω αθέμιτης πρόσβασης από χάκερ). Παρομοίως, η PLAYATA δεν φέρει ευθύνη για πληροφορίες που δημοσιεύονται από χρήστες ή για περιεχόμενα σε σελίδες τρίτων, στις οποίες οι χρήστες οδηγούνται μέσω συνδέσμου. Το Άρθρο 12 Παράγραφος 1 παραμένει άθικτο.

  3. Η PLAYATA δεν θα ευθύνεται για απώλεια δεδομένων (βαθμολογία, αγορασμένα αντικείμενα, κλπ.) σε σχέση με τους χαρακτήρες του παιχνιδιού, αν διαγράψετε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με το Άρθρο 10 Παράγραφος 1. Η ευθύνη για την απώλεια δεδομένων γενικότερα περιορίζεται στην τυπική προσπάθεια ανάκτησης, η οποία θα προέρχεται από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκ μέρους του χρήστη.

  4. Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της τεχνολογίας, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για αλάνθαστη ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Διαδικτύου και/ή ανά πάσα στιγμή. Η PLAYATA δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ότι η λειτουργικότητα των προσφορών υπηρεσιών και η χρήση λειτουργιών θα είναι αλάνθαστη, ή ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

  5. Στην περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων τρίτων, ειδικά όσον αφορά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. νόμοι πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων), που σχετίζονται με περιεχόμενα τα οποία εσείς ή ένας χρήστης διανέμετε ή στα οποία παρέχετε πρόσβαση με κάποιον άλλο τρόπο, ή που προκλήθηκαν από παραβίαση αυτών των ΓΟΠ, όταν υποβληθεί το αρχικό αίτημα, θα απαλλάξετε την PLAYATA, την European Games Group AG καθώς επίσης και όλες τις συσχετιζόμενες εταιρείες, προσωπικό, εργαζόμενους και αντιπροσώπους της PLAYATA και της European Games Group AG από όλες τις αξιώσεις ή άλλα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανόμενων εξόδων που σχετίζονται με αυτό, όπως ένας κατάλληλος δικηγόρος και έξοδα δικαστηρίου), στον βαθμό που θα θεωρηθείτε υπεύθυνος ή υπεύθυνη για μία τέτοια παραβίαση.

 13. Προστασία δεδομένων
  1. Η PLAYATA συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό συμπεριλαμβάνει ειδικότερα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχει παράσχει ο χρήστης κατά την πρόσβασή του στις προσφορές υπηρεσιών. Οι λεπτομέρειες που απορρέουν από τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούν να προβληθούν, να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν στον σύνδεσμο link ανά πάσα στιγμή στην αντίστοιχα έγκυρη έκδοσή τους.

 14. Τελικές Διατάξεις
  1. Οι κανονισμοί ή Γενικοί Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις του χρήστη που απορρέουν από αυτούς του ΓΟΠ ισχύουν μόνο αν η PLAYATA εγκρίνει γραπτά την εγκυρότητά τους.

  2. Η PLAYATA θα ενημερώνει τον χρήστη όταν αυτοί ο ΓΟΠ τροποποιούνται ή προσαρμόζονται. Αυτού του είδους η πληροφόρηση θα περιλαμβάνει τη νέα έκδοση των ΓΟΠ και τη (μελλοντική) ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Έξι εβδομάδες πριν κάθε τροποποίηση θα στέλνεται μία ειδοποίηση (αρκεί να σταλεί μέσω e-mail ή μέσω του συστήματος μηνυμάτων). Ο χρήστης μπορεί να διαφωνήσει με τους τροποποιημένους ΓΟΠ. Αν δεν διαφωνήσετε με την τροποποίηση εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή της ειδοποίησης, θα θεωρείται ότι έχετε αναγνωρίσει τις τροποποιήσεις. Στην προαναφερόμενη ειδοποίηση η PLAYATA θα πληροφορεί ρητά τον χρήστη για το δικαίωμά του ή της να κάνει ένσταση, την περίοδο ένστασης και τις συνέπειες σε περίπτωση που μία ένσταση δεν υποβληθεί. Αυτός ο μηχανισμός τροποποίησης θα εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που η PLAYATA έχει εύλογο συμφέρον στις τροποποιήσεις (για παράδειγμα προσαρμογή σε τροποποιημένους νόμους ή καινούρια νομοθεσία) και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τροποποίηση των κύριων υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών.

  3. Αν αυτή η διάταξη ή κάποια άλλη διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης είναι άκυρη ή ακυρωθεί, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων παραμένει άθικτη. Η άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί με κοινή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων μερών με μία μία διάταξη που αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια το οικονομικό νόημα και τον σκοπό της άκυρης διάταξης, με έναν νομικά αποτελεσματικό τρόπο. Η προαναφερθείσα διάταξη θα εφαρμοστεί τηρουμένων των αναλογιών σε περίπτωση κενών.

  4. Ισχύει ο νομός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τη σύγκρουση νόμων. Η Διεθνής Σύμβαση της Βιέννης για την πώληση κινητών πραγμάτων (CISG) αποκλείεται. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η Γερμανική.

  5. Εφόσον δεν υπάγεστε στη γερμανική δικαιοδοσία ή αν μετακινήσετε την κατοικία σας σε ξένη χώρα ύστερα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας ή αν η κατοικία σας είναι άγνωστη κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης της μήνυσης, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του Μονάχου. Επιπλέον, η PLAYATA έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μήνυση στον τόπο δικαιοδοσίας του χρήστη.

Nürnberg, 17. August 2015


Playata GmbH

Vordere Sterngasse 4/6

D-90402 Nürnberg


The European Commission offers an Online Dispute Resolution (ODR) Platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumers can use this platform to resolve disputes. However, we are neither obliged nor willing to participate in a dispute resolution procedure before a consumer mediation entity.